Prifysgol Caerdydd: Ffrae dros y Gymraeg

Mae 'na dipyn o anghytuno ynglŷn â'r ffordd y mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn trin y Gymraeg.

Bu rhai o'r myfyrwyr Cymraeg yn protestio yn adeilad yr Undeb yr wythnos ddiwethaf, wrth i swyddog Cymraeg gael ei benodi - proses maen nhw'n dweud na chawson nhw ddigon o ran ynddi.

Ond yn ôl arweinwyr yr Undeb, roedd rhai o'r protestwyr wedi ymddwyn yn ymosodol. Ellis Roberts sydd â'r hanes.