Cynllun datblygu yn 'anaddas', meddai arweinydd cyngor

Mae arweinydd Cyngor Ceredigion wedi dweud wrth Newyddion 9 nad yw cynlluniau datblygu lleol - sy'n gosod fframwaith i bolisïau cynllunio ar draws Cymru - yn addas ar gyfer cefn gwlad.

Yn ôl Ellen ap Gwynn mae'r cynllun yng Ngheredigion hefyd yn atal pobl leol rhag codi cartrefi. Mae hi'n galw ar Lywodraeth Cymru i roi mwy o rym i gynghorau sir i benderfynu ar faint o dai i'w hadeiladu ac yn lle.

Dyma'r ymosodiad diweddara' ar bolisi sydd wedi codi gwrychyn awdurdodau ar draws y wlad. Aled Scourfield sydd â'r hanes.

Cyhoeddwyd