Cynghorau i apelio yn erbyn rhai safonau iaith

Fis wedi i gynghorau Cymru glywed pa wasanaethau y bydd disgwyl iddyn nhw gynnig yn y Gymraeg - mae rhaglen Newyddion 9 BBC Cymru yn deall y bydd o leia' dau gyngor yn apelio yn erbyn rhai o'r safonau iaith.

Bydd Cyngor Sir Fflint yn apelio - a hefyd Cyngor Sir Gaerfyrddin, lle mae'r cwymp mwyaf wedi bod mewn siaradwyr Cymraeg yn ôl y cyfrifiad diwethaf.

Dyma adroddiad Elis Roberts i Newyddion 9.

Cyhoeddwyd