Galw i wyrdroi datblygiad tai Trefdraeth

Mae galwadau ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i wyrdroi ei benderfyniad i wrthod datblygiad tai yn Nhrefdraeth, ar ôl i bron i 1,000 o bobl arwyddo deiseb yn cefnogi'r cais.

Bydd y pwyllgor yn penderfynu'n derfynol y mis yma ac yn dilyn ymgyrch lleol mae'n bosib y gallai'r aelodau ailfeddwl a chaniatáu'r cynllun.

Mae un o drigolion Trefdraeth wedi dweud wrth BBC Cymru bod angen y tai er mwyn denu pobl ifanc yn ôl i'r ardal. Aled Scourfield aeth i Drefdraeth ar ran Newyddion 9.

Cyhoeddwyd