Gobaith am hwb i'r Gernyweg

Ddydd Mercher, mae Cyngor Cernyw yn pleidleisio ar gynllun iaith. Rhyw 300 sy'n ei siarad yn rhugl a channoedd yn rhagor yn ei dysgu. Fe fydd y cynllun yn gosod targedau penodol ond mae 'na bryder na fyddan nhw'n helpu'r iaith i ddatblygu ar lawr gwlad.

Adroddiad Owain Evans.

Cyhoeddwyd