Estyn cymorth i ffoaduriaid

Catrin Wager, o Fethesda, Gwynedd, yn adrodd ei hanes, ar ôl teithio i helpio ffoaduriaid oedd yn cyrraedd Ynys Leros yng Ngwlad Groeg.

Ar un adeg eleni roedd 'na 1,500 o bobl yn cyrraedd yr ynys o wledydd fel Syria, Irac ac Afghanistan.

Dim ond 8,500 yw poblogaeth yr ynys.

Fe deithiodd Catrin, mam i ddau, i wersyll ar gyfer ffoaduriaid ar ynys Leros ddiwedd Hydref. Er iddi dorri ei diwrnod cyntaf yno roedd hi'n benderfynol o helpu'r ffoaduriaid.