Canolfan geffylau: 'Galw cynyddol'

A hithau'n ddiwrnod Plant Mewn Angen - ma' penaethiaid yr unig ganolfan yng ngogledd Cymru sy'n defnyddio ceffylau i rhoi therapi yn rhybuddio nad oes ganddyn nhw'r amser na'r arian i ateb y galw cynyddol am eu gwasanaeth.

Helpu plant a phobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl ma' Fferm Pen y Trip ger Porthmadog. Ma' nhw'n dibynnu'n llwyr ar arian sy'n cael ei godi ar ddiwrnodau fel heddiw. Aeth Elen Wyn draw i weld y ganolfan ar waith.