Ymateb Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru

Ymateb Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.