Cost trydanu'r rheilffyrdd: 'Syfrdanol ac annerbyniol'

"Syfrdanol ac annerbyniol" - dyna sut mae pwyllgor seneddol wedi disgrifio'r cynnydd yn amcangyfrif y gost ar gyfer trydanu'r rheilffordd o Lundain i Gaerdydd.

Ac fe ddywedodd un arbenigwr ar drafnidiaeth wrth BBC Cymru bod '"amheuaeth bellach ynglŷn ag ymestyn y cynlluniau i Abertawe a'r Cymoedd."

Ein gohebydd gwleidyddol, Bethan Lewis, sydd a'r hanes.

Cyhoeddwyd