Pryder am gartrefi preswyl Sir Ddinbych

Mae pryder yn Sir Ddinbych ynglŷn â chartrefi preswyl, wrth i'r cyngor yn ymgynghori ar ddyfodol gwasanaethau gofal i bobl hŷn.

Mae rhai teuluoedd yn dweud y gallai trosglwyddo cartrefi i gwmnïau preifat fod yn gam mawr yn ôl.

Yn ôl y cyngor y nod yw paratoi darpariaeth fodern ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio. Elen Wyn sydd â'r hanes.

Cyhoeddwyd