Mamolaeth: Golwg tu ôl y llen

Ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod unedau mamolaeth gogledd Cymru wedi eu gorfodi i gau 16 o weithiau oherwydd argyfyngau, mae Gohebydd Iechyd BBC Cymru, Owain Clarke, wedi bod i Ysbyty Maelor Wrecsam i weld y gwasanaethau yno.

Sian Youssef fu'n ei dywys o amgylch yr uned, a bu'n siarad hefo Karen Jones sy'n arwain yr uned.

Cyhoeddwyd