'Gwasanaeth dan bwysau'

Ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod unedau mamolaeth gogledd Cymru wedi eu gorfodi i gau 16 o weithiau oherwydd argyfyngau, mae Gohebydd Iechyd BBC Cymru, Owain Clarke wedi bod yn sgwrsio hefo Pennaeth Bydwragedd gogledd Cymru, Fiona Giraud.

Cyhoeddwyd