Rhoi organau yng Ngwlad Belg

Wrth i Gymru newid y drefn ar roi organau, bu gohebydd BBC Cymru, Hywel Griffith yng Ngwlad Belg, sy'n dilyn trefn debyg i'r hyn sydd ar droed yng Nghymru.

Cyhoeddwyd