Streic meddygon: Effaith ar Gymru?

Er i drafodaethau gael eu cynnal er mwyn ceisio osgoi cyfres o streiciau gan feddygon ifanc yn Lloegr, wedi blynyddoedd o ddadlau ynglŷn â chytundeb newydd, mae streic gyntaf Cymdeithas Feddygol y BMA i fod i gael ei chynnal yr wythnos nesaf.

Dafydd Evans aeth i glywed safbwyntiau rhai o'r meddygon ifanc Cymreig sy'n gweithio dros y ffin a gofyn hefyd beth allai'r newidiadau olygu i Gymru.

Cyhoeddwyd