Rali yng Nghonwy i wrthwynebu toriadau i S4C

Daeth tua 50 o bobl i rali yng Nghonwy i brotestio yn erbyn toriadau pellach i gyllideb S4C ddydd Sadwrn.

Yn ei adolygiad gwariant ddydd Mercher mi gyhoeddodd y canghellor y byddai'r sianel yn derbyn £1.7m yn llai dros y pedair blynedd nesa.

Ymhlith y rhai i annerch rali Cymdeithas yr Iaith roedd yr Aelod Seneddol Ceidwadol lleol, Guto Bebb.

Gohebydd BBC Cymru, Elen Wyn, aeth draw i Gonwy.