Nyrs arbenigol yn croesawu deddf

Mae Cathy Rumbelow yn gweithio fel nyrs arbenigol rhoi organau (SNOD) yn Ysbyty Glangwili.

Ymysg ei dyletswyddau, mae'n gyfrifol am drafod y broses gyda theuluoedd cleifion all fod â'r gallu i roi organau wedi iddyn nhw farw.

Wrth i'r drefn newid, bu hi'n egluro ei gwaith o ddydd i ddydd.