Ymgyrch i recriwtio mwy o ddyfarnwyr rygbi

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi dechrau ymgyrch newydd i recriwtio dyfarnwyr.

Mae yna bryder ynglŷn â'r nifer y dyfarnwyr ifanc yng Nghymru.

Mae ffigyrau sydd wedi dod i law Newyddion 9 yn dangos fod hanner y dyfarnwyr yn adrannau is Cymru dros 45 oed.

Adroddiad Rhys Williams