Beirniadu cyngor am ganiatau parc carafanau Môn

Mae Cyngor Môn wedi ei feirniadu am roi caniatâd iddyn nhw'u hunain i greu maes carafanau mewn parc gwledig.

Yn ôl gwrthwynebwyr bydd y datblygiad ar Ynys Cybi yn newid cymeriad y parc.

Ond mae'r cyngor yn dweud y bydd y cynlluniau'n cynhyrchu incwm i'r awdurdod, ac na fydd y carafanau'n amlwg i bobl sy'n defnyddio'r parc.

Adroddiad Sion Tecwyn.