Banciau symudol: Barn y cyhoedd

Gohebydd BBC Cymru Gareth Bryer aeth i holi Arwel Evans o Bwll-trap a Roger Williams o Sanclêr am eu barn ar y banc symudol.