Irfon Williams wedi gwella'n llwyr o ganser

Mae Irfon Williams, dyn o Fangor a glywodd gan feddygon fod ganddo ddwy flynedd a hanner i fyw, wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod bellach wedi gwella'n llwyr o ganser.

Roedd gan Mr Williams ganser yn y coluddyn a'r iau, ond dywedodd ar Rhaglen Dylan Jones ar Radio Cymru fore Llun fod "profion gwaed a sganiau yn dangos nad oes canser yn bodoli" yn ei gorff.