Euro 2016: Osian Roberts yn 'hyderus' am obeithion Cymru

Mae is-hyfforddwr tîm pêl-droed Cymru, Osian Roberts, wedi dweud ei fod yn "hyderus" y gall Cymru gyrraedd rownd yr 16 olaf yn Euro 2016, ar ôl i'r enwau gael eu tynnu o'r het ddydd Sadwrn.

Cafodd Cymru eu rhoi yn yr un grŵp a Lloegr, Rwsia a Slofacia, gyda'r gêm gyntaf yn erbyn Slofacia ar 11 Mehefin.

Yn siarad nos Sadwrn, dywedodd Roberts y byddai'r tîm yn obeithiol y symud ymlaen yn y gystadleuaeth pan fydd yn dechrau.

"Dyna di'r nod, pwy bynnag fysa' yn ein grŵp ni dyna fysa'r nod," meddai.

"Mae'n rhaid bod yn barchus o bob un o'r timau sy' yn ein grŵp ni, ond rydan ni'n hyderus, a fydda' ni'n edrych ymlaen at y sialens ond y nod ydi mynd i Ffrainc a ca'l allan o'r grŵp a mi fyddan ni'n hyderus y gallan ni 'neud hynny."

  • 11/06 v Slofacia (Bordeaux)
  • 16/06 v Lloegr (Lens)
  • 20/06 v Rwsia (Toulouse)

Dywedodd hefyd na fyddai'r gêm yn erbyn Lloegr yn cymryd holl sylw'r tîm, a bod angen canolbwyntio ar yr holl gemau.

"Mae 'na lot o sylw yn mynd i fod ar y gêm yna achos bod hi'n gêm fawr, ond y peth pwysig i ni ydi fod ni ddim yn tynnu'n llygad oddi ar y gêm gynta' 'na yn erbyn Slofacia..."

Cyn i'r enwau ddod o'r het, roedd rheolwr Cymru, Chris Coleman wedi dweud nad oedd am fod yn yr un grŵp a Lloegr, ond dywedodd y byddai Cymru'n barod am yr her pwy bynnag fyddai'r gwrthwynebwyr.

"Y pwynt oedd am yr holl sylw am y gêm a gallwn ni ddim anghofio pam rydyn ni yna.

"Mae'n rhaid i ni gael allan o'r grŵp. Nid mater o guro Lloegr yn unig yw hynny, mae hynny am gael allan o'r grŵp a chael digon o bwyntiau i symud ymlaen.

"Rydyn ni hefo Lloegr, sy'n dîm gwych. Mae gen i lawer o barch at Roy ac fe fydd hi'n anodd.

"Ond fe fydd hi'n anodd iddyn nhw hefyd, oherwydd os ydyn ni'n perfformio fel y gallwn ni, bydd hi'n gêm anodd iawn, mae hynny'n sicr."