Parafeddyg: Cleifion ymosodol 'yn gyffredin'

Wrth i'r gwasanaethau brys baratoi am un o nosweithiau prysuraf y flwyddyn, mae un parafeddyg wedi bod yn disgrifio'r peryglon sy'n ei wynebu wrth wneud ei swydd.

Dywedodd Lawrence Evans bod pob parafeddyg yn gorfod delio gyda chleifion sy'n ymosodol yn gyson.

Gallwch glywed y cyfweliad llawn gyda Geraint Thomas ar Newyddion 9 nos Wener.

Cyhoeddwyd