Mwy o ymosodiadau ar barafeddygon yng Nghymru

Mae nifer yr ymosodiadau corfforol ar weithwyr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar ei lefel ucha' ers pedair blynedd.

Roedd cyfanswm yr ymosodiadau hyd at fis Medi eleni yn barod yn uwch nac ar gyfer llynedd gyfan.

'Dydd Gwener Gwallgof' mae'n debyg fydd noson brysura'r flwydd, a phosibilrwydd felly y bydd y ffigwr yn codi eto.

Geraint Thomas fu'n treulio noson gyda pharafeddyg yng Nghaerdydd. Mae ei adroddiad yn cynnwys fflachiadau.