Llifogydd yn Llechryd

Mae rhybudd "byddwch yn barod" rhag llifogydd yn parhau ar gyfer rhannau o orllewin a gogledd Cymru, gyda llifogydd eisoes wedi bod mewn rhai ardaloedd.

Yng Ngheredigion, roedd y bont ym mhentref Llechryd dan ddŵr ar ôl i'r Afon Teifi orlifo ei glannau a doedd dim modd defnyddio'r ffordd.

Mae pobl leol yn defnyddio'r bont i deithio i Sir Benfro.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub y Canolbarth a'r Gorllewin eu galw i tua 18 o achosion llifogydd mewn 24 awr.