Gwario arian cyn uno?

Mae un awdurdod lleol yn bwriadu gwario'r arian sy'n cael ei gadw mewn cronfeydd wrth gefn oherwydd pryder am gynlluniau i uno cynghorau.

Yn siarad gyda BBC Cymru, dywedodd Cyngor Sir Gaerfyrddin mai'r bwriad yw gwario £20m ar hybu'r economi, wrth i'r trafod barhau ar gynllun i uno gyda Cheredigion a Sir Penfro.

Ond nid yw pob cyngor yn cytuno gyda'r syniad. Dywedodd arweinydd Cyngor Ceredigion, Ellen ap Gwynn, na fyddai hi'n dilyn yr un esiampl.

Cyhoeddwyd