Cofio'r Blitz yng Nghaerdydd

Yr hanesydd Hefin Mathias fu'n sôn wrth y gohebydd Rhys Williams am un adeilad yng Nghaerdydd gafodd eu taro gan y Blitz 75 mlynedd yn ôl.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain