Biniau: Nadolig yn dangos y gwendidau yng Ngwynedd

Yng Ngwynedd, mae 'na gwyno bod casglu biniau sbwriel bob tair wythnos yn ormod o straen, ac i'r gwendidau gael eu hamlygu'n glir dros gyfnod y Nadolig.

Mae 'na ddicter mewn sawl pentref, yn arbennig ym Methel, gyda thrigolion yn flin na chafodd biniau eu casglu ar amser.

Yn ôl Cyngor Gwynedd roedd amgylchiadau'n heriol iawn oherwydd yr holl lifogydd a chau ffyrdd dros yr Ŵyl. Adroddiad Dafydd Gwynn.