Cynnal ras y Grand National Cymreig

Bydd y Grand National Cymreig yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, os ydi'r tywydd yn caniatáu.

Cafodd y ras ei gohirio dros gyfnod y Nadolig oherwydd glaw trwm ac mae hynny wedi digwydd sawl gwaith dros y blynyddoedd diwethaf.

Ond mae'r trefnwyr yn hyderus y bydd y ras yn mynd yn ei blaen yng Nghas-gwent y tro yma a fydd yn dechrau am 13:45.

Bydd ceffylau ar draws y wlad yn cystadlu am gyfanswm gwobrau o £120,000.