Pris metel sgrap wedi gostwng

Mae pris metel sgrap wedi gostwng yn sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf, arwydd pellach o'r pwysau ychwanegol ar y diwydiant dur yng Nghymru.

Erbyn hyn mae cost y cynnyrch tua hanner beth oedd 12 mis yn ôl.

Ellis Roberts aeth i ymweld â safle yn Abertawe.