Agor ysgol newydd Gymraeg

Wedi blynyddoedd yn rhannu safle gydag ysgol cyfrwng Saesneg, mae ysgol Gymraeg yn y Drenewydd wedi cael ei safle ei hun.

Fe dreuliodd plant Ysgol Dafydd Llwyd eu diwrnod cyntaf yn eu hadeilad newydd heddiw.

Craig Duggan sydd wedi bod draw ar rhan Cymru Fyw.