Pryderon am ddyfodol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae 'na bryderon am ddyfodol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae nifer o sefydliadau - gan gynnwys Prifysgolion Cymru ac Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru - wedi ysgrifennu at bwyllgor o Aelodau Cynulliad i rybuddio y gallai toriadau posib i'r sector addysg uwch gael effaith ddifrifol, a bygwth darpariaeth y Coleg yn benodol.

Steffan Messenger sydd â'r stori.