Parhau â chynllun peilot iechyd meddwl?

Mae fan arbenigol, sy'n cludo heddwas a gweithiwr iechyd meddwl, wedi bod yn cael ei ddefnyddio yn y gorllewin i geisio osgoi sefyllfa lle mae rhywun sydd â phroblem iechyd meddwl yn cael ei roi mewn cell.

Mae'r cynllun peilot wedi arbed dros gant a hanner o bobl rhag cael eu rhoi mewn cell pan yn cael tro seicotig.

Nawr mae BBC Cymru'n deall y bydd y cynllun peilot yn cael ei wneud yn un parhaol.

Mae Sara Moseley, Cyfarwyddwr MIND Cymru, yn credu bod y cynllun yn un pwysig.