Cyngor yn cadw gormod wrth gefn?

Mae arian yn brin, a'r esgid yn gwasgu. Pam felly fod Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan yn cadw £120,000 wrth gefn, llawer mwy na sy'n rhaid?

Yn ôl Maer y dref mae'n rhaid cynilo'n barod ar gyfer trosglwyddo rhai gwasanaethau oedd yn arfer cael eu darparu gan y cyngor sir.

Adroddiad Teleri Glyn Jones.