Uned frys: Pam bod nhw mor brysur dros y gaeaf?

Mae disgwyl i amseroedd aros ar gyfer unedau brys mewn ysbytai yng Nghymru gael eu cyhoeddi ddydd Mawrth.

Mae Steffan Simpson yn gweithio fel nyrs yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Mi fu'n siarad gyda Gohebydd Iechyd BBC Cymru, Owain Clarke, am y ffactorau sy'n gallu arwain at unedau brys prysurach dros y gaeaf.