Dur: 'Angen i Ewrop wneud mwy'

Alun Cairns, Gweinidog yn Swyddfa Cymru, yn dweud fod angen i Ewrop wneud mwy i rwystro mewnforion dur rhad yn wyneb trafferthion y diwydiant dur.