Pryder am wasanaethau dementia yng Nghaerdydd

Mae'r Gymdeithas Alzheimers wedi dweud wrth BBC Cymru eu bod yn poeni am gynlluniau Cyngor Caerdydd i ddelio a'r 4,000 o bobl sy'n byw â dementia yn y brifddinas.

Mae dros 3,500 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar y cyngor i gadw Cwrt Oldwell ym Mhenylan ar agor wrth i'r cyngor ymgynghori ar ddyfodol y safle.

Mae Age Cymru hefyd yn rhybuddio bod rhaid gwneud gofal dementia yn flaenoriaeth genedlaethol. Hanna Hopwood sydd â'r hanes.