Dylan Seabridge: Pryderon cyn iddo farw

Mae ymchwiliad gan BBC Cymru wedi darganfod bod pryderon wedi eu pasio i`r awdurdodau am fachgen wyth oed dros flwyddyn cyn iddo farw o sgyrfi.

Bu farw Dylan Seabridge yn Sir Benfro yn 2011, ond does yna ddim wedi ei gyhoeddi ynglŷn ag a fyddai'r awdurdodau wedi gallu helpu i atal ei farwolaeth.

Mae ei rieni, Glynn a Julie Seabridge wedi dweud nad oedden nhw yn credu fod ganddo sgyrfi. Mi oedden nhw yn meddwl ei fod yn dioddef o boenau tyfu.