Beth i'w ddisgwyl wedi datblygiad Abertawe

Bydd tua 1,700 o swyddi parhaol yn cael eu creu gan drawsnewidiad gwerth £500m i ganol dinas Abertawe.

Dyma'r cynllun mwyaf i newid yr ardal ers yr Ail Ryfel Byd, a chredir bod y cynlluniau yn cynnwys canolfan adloniant, gwesty pum seren, traeth dinesig, acwariwm ac ardal fwyta.

Mae'r cwmni adeiladu wedi cael eu dewis, ac mae disgwyl i'r gwaith ddechrau yn gynnar yn 2017.