Mewn munud: Addysg yng Nghymru

Fel rhan o gyfres Deall Cymru, mae gohebydd BBC Cymru, Arwyn Jones, wedi bod yn edrych ar effaith datganoli ar fyd addysg.