Wylfa: Cwmni yn trafod llety posib

Mae'r cwmni y tu ôl i'r cynllun i adeiladu atomfa'r Wylfa Newydd wedi cyhoeddi lle'n union maen nhw'n ystyried rhoi llety i filoedd o weithwyr yn ystod y cyfnod adeiladu.

Mae Horizon wedi gofyn i bobl leol am eu barn ynglŷn â thri safle yn ardaloedd Amlwch a Chaergybi. Y disgwyl ydi y byddai angen llety dros dro i hyd at 7,000 o weithwyr os bydd y cynllun yn mynd yn ei flaen.

Adroddiad Sion Tecwyn.

Cyhoeddwyd