Athrawon fel 'gweithwyr cymdeithasol', meddai NUT Cymru

Mae nifer cynyddol o blant ifanc yn dechrau ysgol heb sgiliau sylfaenol bywyd gyda hynny'n cyfyngu ar amser athrawon i ddysgu, yn ôl undeb.