Y gwahaniaeth rhwng amseroedd aros yng Nghymru a Lloegr

Wrth i dymor Deall Cymru barhau, gall BBC Cymru ddatgelu fod amseroedd aros am ddiagnosis a thriniaethau yn y rhan fwyaf o'r categorïau allweddol yn y GIG, ar gyfartaledd, yn hirach yng Nghymru nag yr oeddynt yn Lloegr y llynedd.

Yr amser aros cyfartalog yn Lloegr oedd 75 diwrnod tra yng Nghymru roedd yn 197 o ddiwrnodau.

Dyma'r gwahaniaeth rhwng amseroedd aros yng Nghymru a Lloegr.