Tenant yn anhapus gydag asiantaeth dai yng Ngwynedd

Yn dilyn yr holl wynt a glaw dros y misoedd diwethaf, mae 'na gwyno wedi bod am y diffyg ymateb i'r sefyllfa gan un gymdeithas tai yn y gogledd.

Ar ôl i 150 o dai gael eu difrodi'n sylweddol mewn stormydd, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn dweud eu bod nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i'w trwsio cyn gynted â phosib.

Ond mae BBC Cymru wedi bod yn siarad ag un teulu o Fethel ger Caernarfon, sydd wedi bod yn aros ers wythnosau.