Datblygiad 'pwysig iawn' i economi'r gogledd

Iwan Trefor Jones, swyddog arweiniol Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru, yn trafod pwysigrwydd cynllun i ddatblygu hen safle Alwminiwm Môn yn barc ynni a bwyd.