'Pedwar mis heb weld unrhyw un'

Mae nifer y plant o Gymru sydd â chyflyrau yn ymwneud â'r system imiwnedd ac sy'n gorfod cael triniaeth yn Ysbyty Plant Newcastle wedi cynnyddu dros y blynyddoedd diwethaf.

Mam Macsen Oatway, Zoe, sy'n siarad am ei phrofiadau yn Newcsatle.