Cynllun gwrth-fwlio o'r Ffindir yn profi'n llwyddiant

Mae cynllun gwrth-fwlio arloesol o'r Ffindir yn prysur brofi'n llwyddiant yng Nghymru hefyd.

Ar hyn o bryd, dim ond Prifysgol Bangor sydd â chaniatâd i hyfforddi dulliau addysgu KiVA trwy Brydain gyfan.

Maen nhw'n barod wedi cael eu cyflwyno yn Ysgol Llanllechid ger Bethesda. Dafydd Gwynn aeth draw i glywed mwy.