Yr actor Aneurin Barnard yn trafod ei rôl nesa

Wrth i bennod olaf y gyfres War and Peace gael ei darlledu nôs Sul mae un o'r actorion, Aneurin Barnard wedi bod yn siarad gyda'n Gohebydd Celfyddydol, Huw Thomas.

Ar ôl actio sawl cymeriad clasurol mae'r actor o Gwm Ogwr eisiau i'w rôl nesaf fod yn un 'brwnt'.