Bro Morgannwg: Agwedd 'annerbyniol' tuag at y Gymraeg

Mae agwedd Cyngor Bro Morgannwg tuag at y Gymraeg wedi ei feirniadu ar ôl i gyngor tref Penarth fynd ati i osod enwau uniaith Saesneg ar holl strydoedd o fewn ystâd dai newydd.

Mae un o gynghorwyr y Fro wedi galw'r sefyllfa yn "annerbyniol" ac mae Cymdeithas yr Iaith yn mynnu atebion. Rhodri Llwyd sydd â'r hanes.