Tonnau disgyrchol wedi eu synhwyro am y tro cyntaf

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd wedi chwarae rhan allweddol yn "un o'r darganfyddiadau mwyaf arwyddocaol ym myd ffiseg ers canrif".

Mae tonnau disgyrchol wedi'u synhwyro am y tro cynta', canfyddiad sydd yn profi un o ddamcaniaethau enwoca' Albert Einstein.

Modelau cyfrifiadurol gafodd eu datblygu yng Nghaerdydd wnaeth gadarnhau hyn.

Steffan Messenger sydd yn esbonio pam bod y darganfyddiad mor bwysig.

Cyhoeddwyd