Clwb rygbi Cwmtwrch yn gwerthu trysorau chwaraeon

Os oes arian yn llosgi yn eich pocedi ar drothwy penwythnos rhyngwladol fel hwn, beth am ddod draw i Gaerdydd ble bydd ambell drysor chwaraeon yn mynd dan y morthwyl fore Gwener?

Mae mwyafrif yr eitemau wedi bod ar waliau Clwb Rygbi Cwmtwrch ers degawdau, ond fe ddaeth yr amser i'w gwerthu nhw er mwyn codi arian i wella'r cyfleusterau. Geraint Thomas aeth i Gwmtwrch ar ran Newyddion 9.